Informacje


Centrum Kompetencji COMPAS integruje przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe z różnych obszarów tematycznych (zwłaszcza: transport, środowisko, energia, bezpieczeństwo), mające na celu wkład w zintegrowane projektowanie i planowanie rozwoju przestrzennych struktur metropolitalnych.

Akcent położony jest na rolę inżynierskich projektów wiążących harmonijnie nowe rozwiązania technologiczne – zwłaszcza w zakresie transportu i infrastruktury – z pozostałymi elementami zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu metropolitalnym.


Oferty tematyczne Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS

  • Metodologia planowania miejskich obszarów funkcjonalnych
  • Transport i bezpieczeństwo metropolitalnych struktur urbanistycznych
  • Architektura, budownictwo i przestrzenie podróży w zintegrowanych strategiach rozwoju środowiska metropolitalnego
  • Środowisko mieszkaniowe w miejskich obszarach funkcjonalnych
  • Przestrzeń dziedzictwa w miejskich obszarach funkcjonalnych
  • Nowe rozwiązania inżynierii transportu i środowiska w metropolitalnych projektach urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych spełniających współczesne standardy energooszczędności
  • Przestrzeń architektoniczno-urbanistyczna i nowe konstrukcje inżynierskie metropolitalnych systemach transportowych
  • Architektura, urbanistyka i inżynieria środowiska pracy

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak
Instytut Projektowania Miast i Regionów, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
+48126282268
dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
+48126282470
dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
+48 662 542 580